Aprovat el Pressupost 2019

Dimarts, 18 de desembre de 2018 a les 00:00

En el Ple Ordinari, celebrat, ahir dilluns dia 17, es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC) i l’abstenció de la oposició (CUP), el darrer pressupost d’aquest mandat. Un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses per un import de 945.000 euros.

En la presentació, l’Alcalde, Joan Roma, va exposar que era un pressupost auster, però alhora inversor, perquè del total de les despeses, 332.408,36 euros van destinats a inversions. Concretament les obres previstes són:

Condicionament del Carrer de la Font, el més antic del poble, amb un cost total de 206.000,00 pel qual hi ha una subvenció de la Diputació de 192.000 euros. Un segon projecte important és el Condicionament Passatge Camp de Futbol, per un import de 63.645 euros, que compta amb una subvenció de 49.000 euros de la Diputació de Barcelona. I altres inversions, aconseguides la setmana passada, procedents de la Diputació, son la compra d’un nou vehicle per la brigada de manteniment, per un import de 30.000 euros, la construcció d’una pista de pàdel, per 30.000 euros, i finalment 20.000 euros, destinats a arreglar camins municipals, malmesos per les pluges, que no consten en el capítol d’inversions sinó en el capítol II de manteniment.

La pista de pàdel va produir un debat entre govern i oposició, per qüestionar si realment era un equipament necessari, a més de demanar ubicació i característiques. L’alcalde va exposar que hi ha 14 persones practicants d’aquest esport, que han d’anar a d’altres municipis a practicar-lo, però que la justificació no és solament aquesta, sinó que ara és un esport de moda, i el cost de construcció és baix, en relació a d’altres, que l’ajuntament va fer, en èpoques anteriors: piscines, pista poliesportiva, pista de tennis...

Un poble turístic i amb una forta segona residència ha de comptar amb equipaments prou variats com per fer-lo més atractiu, i aquesta és la justificació de la pista de pàdel. No solament perquè ho hagin demanat 14 persones que el practiquen, sinó perquè hi ha moltes d’altres que si veuen que poden venir al poble, i practicar-lo, és un incentiu més, com ho és la piscina, la pista de tennis, la poliesportiva, el bàsquet, la petanca...

De totes maneres, va manifestar, que si qui prengui el relleu considera més adient destinar aquests 30.000 euros a un altre tipus d’inversió, podrà demanar canvi de destí a la Diputació i segur que els hi facilitaran.

També es produí un interessant debat sobre el personal municipal, considerant ben coberta la plantilla destinada a manteniment, si bé l’alcalde va recomanar pensar en un quart treballador, en un futur proper, però on fa falta incrementar el personal, és a nivell administratiu amb la contractació d’una administrativa, a plena dedicació.

Actualment l’ajuntament compta amb una secretària-interventora, a plena dedicació i una administrativa, a temps parcial. No és suficient, i l’equip de govern va intentar obrir concurs per la contractació d’una administrativa, però l’actual normativa no permet incrementar plantilles. És un dels efectes de l’ARSAL, que intentem canviar, des del govern central, per a facilitar la millora de les plantilles, allà on facin falta. Aquest és un deure pendent que queda pel proper govern municipal.

En el ple es varen tractar altres temes com el futur de la TEI (tècnica educació infantil) en funció dels canvis que introdueixi la Generalitat. I un ajut extraordinari a la ONG, Amics de Boulimbou (Senegal) de la qual l’alcalde va donar compte de la magnífica tasca que està duent a terme, en aquella regió, i que ha permès un canvi radical en el seu present i futur.

Aclarit algun altre tema pressupostari, es produí la votació, amb el resultat abans esmentat dels vots favorables de l’equip de govern i l’abstenció de la oposició.

Darrera actualització: 19.08.2020 | 13:47