Documentació digitalitzada de l'arxiu de Borredà

Dilluns, 18 de novembre de 2019 a les 00:00

La Diputació de Barcelona està digitalitzant informació dels arxius municipals i n’assumeix el cost economic. Avui s’ha fet entrega per part de l’arxiver de de la Diputació de Barcelona de la documentació digitalitzada de l’arxiu de Borredà.

En relació a la documentació que s'ha digitalitzat, aquesta és la següent:

 • Actes Ple (1856-1996).
 • Padrons habitants i fulls padronals (1820-1991).
 • Atermenaments (1890-1925).
 • Amillaraments (1857-1952).
 • Cadastre (1773-1792).
 • Decrets i resolucions d'alcaldia (1955-2016).
 • Actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1931).
 • Actes de la Junta de Govern Local (2003-2007).
 • Actes de la Junta Pericial (1902-1924).
 • Actes de la Junta General d'Associats (1891-1937).
 • Actes de la Junta Local de Sanitat (1923-1932).
 • Actes de la Comissió Municipal de Policia Rural (1933).
 • Actes de la Junta Local del Cens de Població (1920-1924).
 • Actes de la Junta Local d'Instrucció Pública (1902-1941).
 • Actes de la Junta Local de Defensa Contra les Plagues del Camp (1908-1912).
 • Actes de la Junta Local d'Informacions Agrícoles (1927).
 • Actes de la Junta Local de Foment Pecuari (1932).
 • Actes de la Comissió Local Informativa de Crèdit Agrícola (1940).
Darrera actualització: 19.08.2020 | 12:44