Borredà acorda crear un cicle d'educació infantil - 1 A 3 anys

Divendres, 11 de març de 2016

En la Junta de Govern Local de dilluns passat, dia 7 de març, l’equip de govern municipal va acordar acollir-se a l’ordre del Departament d’Ensenyament, mitjançant la qual els petits municipis poden demanar autorització per crear un cicle d’educació infantil de 1 a 3 anys, dintre del recinte del CEIP.

L’Ajuntament de Borredà ha participat en diverses reunions en el Consell Comarcal del Berguedà, així com a la seu dels SSTT d’Ensenyament de la Catalunya Central i amb escrits a la Conselleria, mostrant interès en poder comptar amb aquest cicle infantil.

Tanmateix les condicions son MOLT POC FAVORABLES PER PART DE LA GENERALITAT, en el sentit de que el govern simplement es fa receptor de les peticions, autoritzacions i supervisions de que els espais siguin adequats, però EL FINANÇAMENT COMPLERT, va a càrrec dels ajuntaments ( amb una aportació dels pares de 118 euros /mes x 10 mesos com a quota). I DEIXA ALS MESTRES I DIRECTORS LA RESPONSABILITAT EDUCATIVA, juntament amb els tècnics d’educació infantil que s’hauran de fer càrrec dels infants d’aquest cicle.

En resum, la GENERALITAT HI POSA INTANGIBLES, i els AJUNTAMENTS TOT L’ESFORÇ ECONÒMIC, I ELS MESTRES EL PEDAGÒGIC – ORGANITZATIU.

La proposta té altres components a tenir en compte com son els preceptes continguts en l’RSAL, que impedeixen determinades despeses als ajuntaments.

Tot i l’exposat, que figura en el document adjunt, preparat pel debat i votació a la Junta de Govern Local, l’equip de govern de Borredà va votar-hi a favor i ja ha tramitat la petició a la Conselleria d’Ensenyament, amb les condicions que es detallen en l’acord aprovat.

Com ja és habitual en el govern de la Generalitat, les presses i la improvisació obliguen a prendre decisions de manera ràpida i això obre alguns interrogants que haurem d’aclarir posteriorment, com és tot el relacionat amb el nombre d’inscripcions que no sabrem fins obrir la convocatòria, o l’adequació d’espais, disponibilitat de tècnics qualificats i sobretot finançament d’un servei no obligatori com és aquest.

Actualment Borredà té 21 alumnes en el CEIP BORREDÀ, que forma part de la ZER amb Vilada. Haurem d’esperar a obrir convocatòria per saber quants infants podem tenir entre 1 i 3 anys, de manera que hem acordat un mínim de 4 inscrits per iniciar el cicle, però al mateix temps poder contractar un tècnic o tècnica en educació infantil que puguem incloure en un Pla d’Ocupació, sinó pot haver-hi problemes a nivell legal, a resultes del que estableix l’RSAL, en matèria de serveis que haurien d’autofinançar-se.

En qualsevol cas, l’equip de govern considera l’acord com una APOSTA DECIDIDA PEL FUTUR DE L’ESCOLA, per tal de poder estabilitzar el nombre d’alumnes de primària i evitar el descens excessiu i amb ell el perill de no tenir prou alumnes com per haver de tancar l’escola a pocs anys vista.

Es un acord estratègic, si bé, sense la cobertura que hauria de tenir per part del govern de la Generalitat que és qui té competències en la matèria i hauria de posar-hi els recursos materials, humans i econòmics per fer-lo viable. Mentrestant no aconseguim implicar-li, hem pres aquest acord.

Borredà, 10 de març de 2016.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

Darrera actualització: 23.08.2020 | 11:48