Juntes de govern

La Junta de Govern de Borredà és un òrgan no obligatori al municipi de Borredà, creat per acord de Ple de data 3/07/2020, constituït per 3 membres amb dret a vot. La resta de membres de l’equip de Govern podran assistir a totes les juntes, amb veu però sense vot. També poden assistir amb veu i sense vot altres regidors de l’Ajuntament o tècnics municipals quan se’ls convoqui.

No té competències delegades del Ple. La seva funció principal és l’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves funcions.

Les sessions no són públiques i, per això, no es fan publiques les actes.

Acords de juntes de govern

Darrera actualització: 28.10.2020 | 08:21
Darrera actualització: 28.10.2020 | 08:21