Avis de brot IAAP aviària

Divendres, 25 de febrer de 2022 a les 00:00

Ban municipal

Avís de brot de IAAP aviària i recordatori mesures de regulació per la cria d'aus d'autoconsum

Atès que el mes de febrer ha estat confirmat la detecció de focus del virus d'IAAP H5N1 a Catalunya, cal extremar les mesures i donar estricte compliment a la normativa reguladora de la cria d'aus d'autoconsum, per la qual cosa:

 • S'INSTA a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l'Oficina Comarcal del DACC corresponent.
 • ES RECORDA l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.
  Es considera sospita d'IAAP I'aparició d'algun dels següents signes:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d'influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc.).
 • ES REMARCA la importància d'extremar les mesures de bioseguretat especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. És de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'us exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.
 • S'INFORMA que és molt important no propagar la divulgació de bulos i desinformacions, es recorda que les úniques fonts oficials d'informació són la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat.

El que es fa públic per a general coneixement el dia de la signatura electrònica.

L'ALCALDE

Jesús Solanellas Altarriba

Darrera actualització: 28.02.2022 | 10:49