Decret d'Alcaldia sobre el coronavirus de 13 de març 2020

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

Vist la situació d’emergència generada pels casos de SARS.CoV-2 detectats a Catalunya, la fase d’alerta del pla PROCICAT activada per la Generalitat i les recomanacions i instruccions dels diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de minimitzar el contagi, d’acord amb les competències que tinc conferides, RESOLC:

PRIMER.- Suspendre per un període inicial  fins el 29 de març inclòs, els cursos i activitats programades tant per entitats publiques com privades, en tots els espais municipals: Centre Cívic, local Puigmal, local de Tallers i CEIP de Borredà. Aquesta suspensió inclou cursos municipals de zumba i multiesport, els cursos organitzats per l’Associació de la Gent Gran i activitats organitzades per l’AMPA o altres entitats.

SEGON.- Suspendre la VI  X-TRAIL prevista pels dies 21 i 22 de març i les activitats a la via publica i a l’aire lliure que suposin concentració i aglomeració de gent.

TERCER.- Suspendre l’assemblea municipal prevista pel dia 15 de març al local Puigmal per l’elecció dels acabats del Carrer de la Font. Les votacions es podran seguir fent fins el dia 15 de març a les 16:00 hores i l’obertura de l’urna es farà a porta tancada a l’ajuntament, amb representants municipals.

QUART.- Suspendre la celebració del ple ordinari de data 16 de març de 2020 fins a nova convocatòria.

CINQUÈ.- Reforçar la informació sobre el coronavirus  i instruccions  per la prevenció, en tots els espais públics, establiments i cartelleres del poble. 

SISÉ.- Recomanar que en la mesura del possible:

  • s’evitin desplaçaments i viatges innecessaris fóra del terme municipal,
  • s’utilitzin les noves tecnologies i el registre electrònic per comunicar-se amb l’ajuntament, tot i que les oficines no estaran tancades.
  • s’eviti anar a llocs amb molta presencia de gent i es mantingui sempre la distància de seguretat i mesures de prevenció.
  • se segueixin les informacions dels canals oficials i no es difonguin informacions falses o no contrastades.

SETÉ.- Traslladar a tota la població un missatge de tranquil·litat, calma I prudència, i demanar responsabilitat, col·laboració i comprensió davant les mesures adoptades.

VUITE.- La present resolució  s’adaptarà i revisarà segons l’evolució de la situació epidemiològica i de les instruccions que  es dictin en el pla d’emergències PROCICAT de la Generalitat de Catalunya.

NOVÈ.- Notificar la present resolució a les entitats directament afectades, a la pagina web municipal, cartelleres públiques i fer-ne la màxima difusió possible pel coneixement general, per tots els mitjans presencials o electrònics que es consideri oportú.

Per a més informació: informació actualitzada de la Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 19.08.2020 | 12:18