El ferrer jubilat, Josep Roma, fa donació d'una nova escultura

Dimecres, 27 de gener de 2016

El divendres passat, dia 22 de gener, la brigada d’obres va instal·lar una nova escultura del ferrer jubilat, Josep Roma Cunill.

Arran la seva jubilació 3 anys enrere, Josep Roma ha continuat algunes de les activitats que li eren pròpies com la de vicepresident de la Penya Blaugrana de Borredà, o a organitzar festes com la de la Matança del porc, i altres; i al mateix temps aprofita disposar de l’antic taller per realitzar obres artístiques que després dona a l’Ajuntament de Borredà, a l’església parroquial o a alguna de les seves amistats.

El cas que ens ocupa, el divendres va fer donació de l’escultura anomenada EL CONFESSIONARI, la qual s’ha col·locat en un petit jardí a la vora del carrer Manresa (el carrer principal del poble) just davant de la Rectoria i a peu de les escales d’entrada secundària de l’església, per la qual ja va fer una barana de ferro forjat, dos anys enrere.

Aquesta escultura consisteix en un quadrat de ferro, doblat en dos nusos, i culminat amb una reixeta, a semblança de la reixeta d’un confessionari. D’aquí el nom de l’escultura. La decisió de la seva ubicació es fa de comú acord, i en aquest cas, va semblar que el lloc més idoni era aquest petit jardí, en el centre del nucli urbà. Dintre d’un parell de mesos s’hi col·locaran alguns rocs de pedra tosca i s’hi plantaran algunes flors adients.

Aquesta és la quarta donació que ha fet Josep Roma a l’Ajuntament de Borredà. La primera fou ARBRE DELS PENSAMENTS, la segona fou una escultura de semblança de la MATANÇA DEL PORC, la tercera fou una donació molt nombrosa d’arades i estris del camp que havia recollit en diverses cases de pagès del poble i la comarca, que va restaurar i col·locar en una de les parets de l’aparcament municipal.

I finalment la darrera, la del CONFESSIONARI, que des de divendres passat forma part del paisatge urbà de Borredà.

Altres intervencions han anat destinades a millorar l’aspecte de l’església parroquial, amb una restauració puntual de la ferramenta romànica de la porta d’entrada. La substitució de les antigues baranes de ciment per altres de ferro forjat, la col·locació de reixes de ferro forjat a les finestres posteriors de l’església i algunes làmpades de l’interior, i reproducció d’antigues teieres a l’exterior.

El conjunt del poble conté un bon nombre de treballs d’aquest ferrer jubilat, al qual agraïm aquest filantropisme de vessant artístic.

Borredà, 25 de gener de 2016.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

Darrera actualització: 23.08.2020 | 12:19