El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya nomena Jutgessa de Pau substituta Judit Casals Costa

Dimecres, 9 de març de 2016

Aquest matí he rebut escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la resolució ,per unanimitat, del nomenament de Judit Casals Costa, com a Jutgessa de Pau substituta del Jutjat de Pau de Borredà.

Com tothom sap, en els petits i mitjans municipis, existeixen els Jutjats de Pau, presidits per un Jutge o Jutgessa de Pau, per exercir les funcions que els hi son pròpies. En el cas de Borredà des de fa 6 anys tenim com a Jutgessa de Pau, Emilia Prat , la qual despatxa tots els dimecres a la tarda amb la secretària de l’ajuntament que és al mateix temps, secretària del Jutjat de Pau.

La Jutgessa de Pau, ha de tenir sempre un substitut o substituta, per evitar quedi la plaça vacant, de manera que quan qui ostenta el càrrec, el deixa, o se li esgota el termini, l’ajuntament ha de procedir a la convocatòria corresponent. Feta la convocatòria, a la qual s’hi pot presentar tota persona major de 18 anys que no tingui cap causa d’inelegibilitat, el Ple de l’Ajuntament, en votació secreta, proposa un candidat o candidata al Tribunal Superior, i el Tribunal fa el nomenament corresponent sinó hi troba cap causa en contra.

Aquest és el procediment que va emprar l’Ajuntament de Borredà, el darrer trimestre de l’any passat, i avui el TSJC ha comunicat el nomenament, a la candidata proposada per la majoria del Consistori. Ara, la nomenada, serà convocada a Berga per jurar o prometre el càrrec, davant el Jutge o Jutgessa del Tribunal de Primera Instància. Amb aquest jurament el càrrec entra en vigència.

Tal com ja s’ha dit la Jutgessa de Pau, és Emília Prat, a la qual li queden dos anys més de mandat. I si vol continuar, per part de l’equip de govern municipal, li proposarem renovar el càrrec quatre anys més, vista la dedicació i bona gestió dels tràmits que ha dut a terme en compliment del càrrec.

Pertoca a la Jutgessa de Pau donar tràmit a les gestions que els Tribunals li encomanen com és avisar de citacions, publicacions, encàrrecs oficials, relacionats amb causes judicials. Preparar expedients lligats al Registre Civil, com matrimonis, separacions, defuncions,etc... donar fe i certificar documents del Registre, etc. I lògicament també oficiar bodes civils. Per dur a terme aquestes funcions disposa d’un despatx a la primera planta de la Casa Consistorial, on hi ha dipositat tot el fons del Registre Civil, i en tot moment és ajudada per la secretària municipal que compagina aquest doble treball: el judicial i el municipal. A partir d’ara, doncs, tenim de Jutgessa titular, Emilia Prat, i de Jutgessa substituta, Judit Casals.

Borredà, 7 de març de 2016.

L’Alcalde, Joan Roma i Cunill

Darrera actualització: 23.08.2020 | 11:52