Període d'exposició pública i presentació d'al·legacions a la bandera municipal

Dimecres, 22 de juny de 2016 a les 00:00

En el Ple Ordinari del dilluns passat dia 20 de juny, entre altres punts, es va aprovar inicialment la proposta de bandera municipal, elaborada per encàrrec de la Generalitat, a l’expert Armand de Fluvià.

Els propers dies s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies mitjançant anunci al Butlletí Oficial, en el qual tothom pot presentar-hi al·legacions, esmenes o alternatives a la presentada. Totes les al·legacions seran degudament estudiades i tingudes en compte, quan més ben fonamentades i explicades, millor que millor.

Vull deixar clar que en cap cas, l’aprovació inicial, suposa l’acceptació de la proposta sense possibilitat d’esmena, correcció o canvi. Al contrari, tota proposta , canvi o modificació serà tinguda en compte, i en el seu moment serà tractada a nivell de tot el Consistori per la seva presa en consideració i aprovació , si s’escau.

Un símbol com aquest ha de comptar amb una àmplia acceptació i representació, de manera que animem tothom a participar en la presentació de propostes, o de modificacions fins a trobar el desitjat consens. Les propostes es poden entrar en el registre de l’ajuntament, tant bon punt l’anunci surti publicat en el Butlletí Oficial.

Borredà, 22 de juny de 2016.

L’Alcalde – President , Joan Roma i Cunill

Darrera actualització: 22.08.2020 | 19:08