Procés selectiu per a un vigilant/taquiller de la piscina municipal de Borredà

Dilluns, 9 de maig de 2016

EDICTE-AJUNTAMENT DE BORREDÀ

En data de 5 de maig de 2016 s'han aprovat les bases del procés selectiu per a un Vigilant/Taquiller pel municipi de Borredà, mitjançant contracte laboral de durada determinada.

Les bases que regulen aquest procés selectiu s'han publicat íntegrament a la web www.adbergueda.cat i en el tauler d'anuncis dels respectius ajuntaments.

Les instàncies es poden presentar al Centre de formació C /Lluís Millet, 33 baixos de Berga, dins el termini de 15 dies naturals a partir de la publicació d'aquest mateix edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Borredà, 9 de maig de 2016

l'Alcalde-President

Joan Roma Cunill

Darrera actualització: 23.08.2020 | 10:36