Procés selectiu per urgència d'un socorrista de la piscina municipal de Borredà

Dilluns, 9 de maig de 2016

Ajuntament de Borredà.

En data 2 de maig de 2016 s'han aprovat les bases del procés selectiu per urgència d'un socorrista de la piscina municipal de l'ajuntament de Borredà mitjançant contracte laboral temporal.

Les bases que regulen aquest procès s'han publicat a www.adbergueda.cat i www.borredà.cat i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Les instàncies es poden presentar al centre de Formació C/ Lluís Millet, 33 baixos de Berga fins el dia 24 de maig de 2016, que té delegada la selecció personal.

Borredà, 9 de maig de 2016

Joan Roma Cunill

Alcalde de Borredà

Darrera actualització: 23.08.2020 | 10:40