Pròrroga de mesures excepcional per la COVID-19: Resolució d'alcaldia

Dilluns, 30 de març de 2020 a les 00:00

Pròrroga mesures excepcionals de la COVID-19 (veure pdf)

 • Recomanacions establiments sector alimentari
 • Oficines de l'Ajuntament. Suspensió de l'atenció presencial
 • Cerimònies civils, religioses i fúnebres
 • Consultori de Borredà

Recomanacions establiments sector alimentari (16 DE MARÇ DEL 2020)

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per a establiments del sectors alimentari oberts al públics és seguir les normes generals de seguretat alimentaria i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus (llegir el document Recomanacions sector alimentari).

Oficines de l'Ajuntament. Suspensio de l'atenció presencial (17 de març de 2020)

Per qualsevol gestió, us podeu adreçar a l’Ajuntament via electrònica des de la web de l’ajuntament: www.borreda.net enviant una instancia genèrica, des de l’apartat tràmits i gestions. Via correu electrònic a borreda@diba.cat o telèfon: 608 995 764

Cerimònies civils, religioses i fúnebres (17 de març de 2020)

Vist la situació d’emergència generada pel COVID-19, amb la finalitat de minimitzar el contagi, d’acord amb el Real Decret 463/2020 i mesures acordades, es recorda l’OBLIGAT COMPLIMENT DEL SEGÜENT:
L’adopció de mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses. L'assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l'adopció de mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensiones i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància entre ells, d’almenys un metre.

Consultori de Borredà  (16 de març de 2020)

ES TANCA EL CONSULTORI FINS A NOU AVÍS.

 • Totes les persones que tenen programades visites domiciliàries , els professionals sanitaris es desplaçaran de Berga a Borredà
 • La ciutadania de Borredà, si es troba malament, abans de desplaçar-se a Berga, primer trucar a l'Ambulatori, per fer-ne una valoració
 • Telèfons de contacte:
  • CAP Berga de 8 a 20 h, tel. 938 212 744
  • Fora d'aquest horari truqueu al 061 o al CUAP de Berga
  • NOMES EN CAS D'EMERGÈNCIA VITAL. TRUQUEU AL 112
Darrera actualització: 01.10.2020 | 11:11