Tancament 2015 – Molt bon resultat econòmic a Borredà

Dilluns, 27 de juny de 2016 a les 00:00

En el Ple Ordinari de dilluns passat, l’alcalde va informar del tancament econòmic de l’any 2015, amb un molt bon resultat. De fet, aquest és el sisè any consecutiu que l’ajuntament tanca amb superàvit, i el de l’any passat és per un import de: 96.704,15 euros, i un romanent de tresoreria de: 330.961,59 euros.

Amb tot, l’alcalde va denunciar de nou, les tensions de tresoreria motivades per l’elevat deute que la Generalitat té envers l’ajuntament, fins el punt de que ha crescut fins la xifra de : 295.784,77 euros. Per un poble petit com Borredà, aquest és un import enorme que se suma al de tots els ajuntaments catalans i que en total sobrepassa els mil milions d’euros. En aquest conjunt de deute hi ha imports que corresponen a l’any 2013, de manera que la Generalitat és un dels principals morosos del país. Mal exemple per a tots.

El deute pendent de cobrar fa del tot necessari disposar d’una pòlissa de crèdit de 150.000 euros que tenim contreta amb el Banc Sabadell. De totes maneres el dia del Ple, l’alcalde va informar de que en aquests moments l’ajuntament està en números positius per un import de 26.625,71 euros, a l’igual en que el compte de Catalunya Caixa amb un import de 8.264,06.

En resum, l’ajuntament de Borredà fa anys que gestiona sota el principi de l’austeritat i el bon ús de tots els recursos econòmics de que disposa, i sobretot aprofita totes les opcions de trobar subvencions d’altres administracions per poder dur a terme, les principals inversions i actuacions, en infraestructures, equipaments i serveis. D’aquí que en el Ple, s’aprofités per donar compte d’aquests bons resultats, al mateix temps que es desitjava la supressió de l’RSAL, com a via per poder destinar el superàvit a noves inversions i no a reducció de l’endeutament que en el cas del municipi, és raonablement baix.

Borredà, 27 de juny de 2016.

L’Alcalde – President, Joan Roma i Cunill

Darrera actualització: 22.08.2020 | 18:59