Accés a nuclis població i pavimentació vies públiques

Servei que s'encarrega de mantenir i millorar l'accés al terme municipal, entre els seus nuclis de població i les construccions disseminades. 

Línies de servei:

  • Manteniment de les vies d'accés dins del terme municipal
  • Estudis de millora dels accessos

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

No es disposa actualment. 


Equip tècnic:

Manteniment: Brigada d'obres i arquitecte assessor de l'Ajuntament 


Àrea responsable:

Àrea d'obres i serveis


Unitat responsable:

Regidor d'obres i serveis (Josep Portell i Serrat) 


És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Telemàticament: A través del tràmit instància general


Darrera actualització: 20.10.2023 | 09:58