Clavegueram

Servei que s'encarrega de recollir i transportar de les aigües residuals i pluvials del municipi des del lloc en el qual es generen fins a l'EDAR (Estació depuradora d'aigües residuals).

Línies de servei:

  • Instal·lació
  • Tractament de les aigües residuals
  • Manteniment

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

No es disposa actualment.


Equip tècnic:

Manteniment: Brigada d'obres 


Àrea responsable:

Àrea d'obres i serveis


Unitat responsable:

Regidor d'obres i serveis (Josep Portell i Serrat) 


És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Telemàticament: A través del tràmit instància general


Darrera actualització: 20.10.2023 | 10:01