Enllumenat

Servei que s'encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions relacionades amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

Línies de servei:

  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu
  • Millora de l'enllumenat

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

No es disposa actualment. 


Equip tècnic:

Manteniment: Brigada municipal 

Suministre: Empresa subministradora de l'energia elèctrica. ENDESA S.A.U


Àrea responsable:

Àrea d'obres i serveis


Unitat responsable:

Regidor d'obres i serveis (Josep Portell i Serrat) 


És un servei obligatori:

Si

Com sol·licitar-ho:

Servei no requereix sol·licitud per la seva prestació. 


Darrera actualització: 20.10.2023 | 10:08