Informació i promoció turística

Servei que s'encarrega d'oferir informació, atenció i promoció turística del poble o ciutat

Línies de servei:

  • Accions de promoció turística
  • Punt d'informació turística
  • Organització i promoció de fires 
  • Organització i promoció de festes popjulars

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

A determinar.


Equip tècnic:

Oficina d'Atenció a la Ciutadania.


Àrea responsable:

Alcaldia de Borredà


Unitat responsable:

Alcalde de Borredà (Jesus Solanellas i Altarriba)


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Telemàticament: A través del tràmit instància general


Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:29