Mercat setmanal

Servei de venta no sedentaria de productes alimentaris i de primera necessitat. 

Línies de servei:

  • Manteniment dels espais del mercat
  • Gestió de l'ocupació dels espais del mercat

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Segons ordenança ocupacio via publica. 14


Cost del servei:

Per determinar.


Equip tècnic:

Brigada obres - Gerard Tubau Riera 

Suport administratiu - Hugo Rodríguez Piqueras 


Àrea responsable:

Regidoria d'Economia


Unitat responsable:

Alcalde de l'Ajuntament de Borredà, Jesús Solanellas Altarriba 


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Telemàticament: A través del tràmit instància general


Adreça:

Plaça Major

Darrera actualització: 11.12.2023 | 18:12