OMIC

Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació destinat a les persones com a consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

Línies de servei:

  • Informació i orientació
  • Tramitació de queixes i denúncies
  • Campanyes d'informació i sensibilització

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

Finançat per la Diputació de Barcelona.


Equip tècnic:

Personal de l'OMIC.


Àrea responsable:

Àrea de Consum i Economia.


Unitat responsable:

Alcalde de Borredà (Jesús Solanellas i Altarriba)


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

No cal sol·licitud prèvia. Accés directe a l'oficina mòbil del consumidor instal·lada a la Plaça Major d'acord amb el calendari del servei. 


Darrera actualització: 20.10.2023 | 10:10