Servei d'Ajuda a Domicili

Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal.

Línies de servei:

  • Atenció personal en el manteniment de la salut
  • Àpats a domicili
  • Millora de la relació amb l'entorn
  • Suport social i familiar
  • Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment)

Persones destinatàries:

Persones grans o amb necessitats d'atenció especial.


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

A determinar.


Equip tècnic:

Assistent social: Montserrat Pedrals i Casas

Empresa SUMAR


Àrea responsable:

Àrea de serveis socials.


Unitat responsable:

Regidor de Serveis Socials (Rosa Maria Soler i Caparrós)


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment: Oficines municipals de l'Ajuntament - Plaça Major, 14 

Horari: Dijous de 8h a 15h. 

Telemàticament: A través del tràmit instància general.


Darrera actualització: 20.10.2023 | 10:26