Serveis Socials

Servei que s'encarrega de l'atenció de les necessitats socials de la ciutadania, de totes les edats.

Línies de serveis:

- Actuacions en l'àmbit de les necessitats de la gent gran i persones amb necessitats especials.
- Atenció de persones nouvingudes i tramitació informes estrangeries i arrelament
- Atenció i prevenció de la drogodependència
- Atenció i prevenció de la violència masclista i informació i orientació a la dona
- Actuacions de sensibilització en igualtat de gènere
- Actuacions en l'àmbit de l'exclusió social, la vulnerabilitat i la infància en risc

 

Telf: 938 239 051

Persones destinatàries:

Ciutadania, en general


Cost per l'usuari:

Gratuït.


Cost del servei:

A determinar


Equip tècnic:

Assistent social. Montserrat Pedrals Casas

Educadora social: Ester del Amo Lindo

Suport administratiu.

 


Àrea responsable:

Regidoria de Serveis Socials

 


Unitat responsable:

Regidora de Serveis Socials (Rosa Maria Soler i Caparrós) 


És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Presencialment a les oficines de l'Ajuntament de Borredà.

Assistenta social: dijous matí, de 8 a 15 h. 

Educadora familiar: divendres matí, 12 a 15 h. 

Telematicament mitjançant instància genèrica. 

 


Darrera actualització: 24.11.2023 | 14:16